Aktualności

Kurs przeznaczony jest dla osób ze śląska, pracujących z dziećmi i młodzieżą. Celem tego wydarzenia jest wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę oraz materiały do rozprzestrzeniania informacji na temat edukacji globalnej wśród swoich uczniów.


Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
Fundacja ICAD – International Core for Assistance and Development to niezależna organizacja non-profit, której misją jest wsparcie i rozwój potrzebujących grup społecznych na świecie. ICAD, angażuje swoje działania tam gdzie konflikty, klęski, niesprawiedliwość czy bieda utrudniły społeczeństwu rozwój, uniemożliwiały normalne funkcjonowanie i zagroziły ludzkiemu życiu.

ICAD realizuje swoje cele poprzez wdrażanie projektów rozwojowych, współpracę z podmiotami o podobnym kierunku działań, pomoc doraźną oraz konsultacje i szkolenia.

Fundacja zrzesza doświadczonych pracowników sektora pomocy rozwojowej, którzy zrealizowali wiele projektów rozwojowych w różnych regionach świata dla polskich, zagranicznych i międzynarodowych organizacji. Z ICAD ściśle współpracują eksperci z różnych dziedzin.  Wszystkie projekty realizowane przez ICAD poprzedzone są dokładną analizą warunków i potrzeb konkretnych grup społecznych przeprowadzoną na miejscu działań.

Docieramy do najtrudniejszych rejonów, do osób najbardziej potrzebujących. Nasze działania opieramy na współpracy z lokalnymi środowiskami, tak, aby angażować czas i środki w projekty, które przynoszą rezultaty. Ta sama idea przyświeca nam przy realizacji projektów pomocy doraźnej.