Analiza danych

Fundacja ICAD zajmuje się przygotowywaniem specjalistycznych opracowań z zakresu sytuacji politycznej i ekonomicznej danych krajów i regionów. Przygotowujmy też analizy sytuacji kryzysowych oraz analizy strategiczne. Współpracujemy z Uniwersytetami na całym świecie oraz z ekspertami w Polsce i za granicą. Zapraszamy do kontaktu.