Angela Szyszlo

Członek Zarządu Fundacji.

Absolwentka Politologii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego oraz podyplomowych studiów Przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej. W latach 2007 – 2010 studiowała w Centrum Analiz Konfliktów Międzynarodowych na Uniwersytecie Kent w Wielkiej Brytanii. Pracowała m.in. dla Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych jako ekspert ds. administracji i edukacji realizując projekty rozwojowe o łącznej wartości ponad 100 mln USD. Koordynator projektów realizowanych z budżetu Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych – Polska Pomoc oraz krótkich projektów doraźnych realizowanych z budżetu Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki ‘Money as a Weapon System – Afghanistan’ (MAAWS-A) z funduszu Commander’s Emergency Response Program (CERP). Doradca Polityczny z ramienia Ministerstwa Spraw Zagranicznych przy Dowódcach XII, XIII i XIV zmiany polskiego/amerykańskiego kontyngentu wojskowego w Ghazni w Afganistanie. Doświadczenie zawodowe na misjach wzbogacone pracą w Zarządzie współpracy Cywilno-Wojskowej w strukturach NATO Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego.  Jako Wysoka Przedstawiciel Cywilna przy Polskich Siłach Zadaniowych w Afganistanie została uhonorowana medalem Commander’s Award for Civilian Service.