TOURISM

Fundacja ICAD rozpoczęła realizację projektów w zakresie promocji turystyki w Gruzji w 2014 r. Celem tej inicjatywy było wsparcie potencjału turystyki w tych regionach kraju, w których nie była ona w pełni wykorzystywana pomimo rosnącej liczby turystów. Działania realizowane były głównie poprzez wspieranie administracji lokalnej w realizacji strategii rozwoju turystyki.

Project: Support to the local administration of Megrelia and Racha regions towards realization of regional tourism promotion. Exchange of experience with Imeretia Region.

A two-year project, launched in 2016 and completed in 2017, was continuation as well as development of activities from 2014 and 2015. The project activities were innovative and focused on supporting local administrations in the Racha and Megrelia regions in the implementation of the local tourism development policy. Also was continued the cooperation with the […]

Project: Tourism development – chance for Immereti. Local market support.

A project from 2015 is a continuation for activities, which started in 2014. During a months period of working in the Imereti region in 2014, the Foundation’s employees successfully diagnosed further needs in the development of local tourism in response to the growing number of tourists visiting the region and insufficient inhabitant’s skills in utilizing […]