Misja

Misją Fundacji ICAD jest niesienie pomocy rozwojowej i humanitarnej wszędzie tam gdzie konflikty, klęski, niesprawiedliwość czy ubóstwo utrudniły społeczeństwu rozwój, uniemożliwiały normalne funkcjonowanie i zagroziły ludzkiemu życiu. Swoje cele realizujemy poprzez wdrażanie projektów rozwojowych, współpracę z podmiotami o podobnym kierunku działań, pomoc doraźną oraz konsultacje i szkolenia.