O fundacji

Fundacja ICAD – International Core for Assistance and Development to istniejąca od 2013 roku, niezależna organizacja non-profit, wspierająca rozwój potrzebujących grup społecznych na świecie.
Od 5 lat współpracujemy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, angażując się w działania rozwojowe w Gruzji.
Swoje cele realizujemy poprzez wdrażanie projektów, współpracę z podmiotami o podobnym kierunku działań, pomoc doraźną, konsultacje i szkolenia.
Zrzeszamy doświadczonych pracowników sektora pomocy rozwojowej, którzy przeprowadzili wiele projektów rozwojowych w różnych regionach świata dla polskich, zagranicznych i międzynarodowych organizacji. Wszystkie realizowane przez nas projekty poprzedzone są dokładną analizą warunków i potrzeb konkretnych grup społecznych przeprowadzoną na miejscu działań. Realizując nasze projekty szczególną wagę przywiązujemy do ich innowacyjności, efektowności i trwałości. Podczas prowadzenia działań ściśle współpracujemy ze odpowiednio dobraną kadrą ekspercką, zapewniającą nam profesjonalne wsparcie merytoryczne.
Docieramy do najtrudniejszych rejonów, do osób najbardziej potrzebujących. Nasze działania opieramy na współpracy z lokalnymi środowiskami, tak, aby angażować czas i środki w projekty, które przynoszą długotrwałe rezultaty.