Pracownicy Fundacji

Edyta Tyc

Przewodnicząca Zarządu Fundacji. Wieloletnia działaczka w międzynarodowych organizacjach na terenie polski i za granicą. Związana ze środowiskiem akademickim, ukończyła studia Ekonomiczne, Handlowe oraz Pedagogiczne na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Stypendystka programów międzynarodowych w Portugalii, Belgii i Niemczech. Specjalistka ds. Rozwoju Ekonomicznego. Prowadziła badania w Ameryce Południowej oraz Afganistanie. Pracując na rynku rozwojowym realizowała analizy ekonomiczne, […]

Angela Szyszlo

Członek Zarządu Fundacji. Absolwentka Politologii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego oraz podyplomowych studiów Przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej. W latach 2007 – 2010 studiowała w Centrum Analiz Konfliktów Międzynarodowych na Uniwersytecie Kent w Wielkiej Brytanii. Pracowała m.in. dla Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych jako ekspert ds. administracji i edukacji […]

Przemysław Wojciechowski

Członek Zarządu Fundacji. Absolwent Socjologii ze specjalizacją „Komunikacja Społeczna” na Wydziale Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Specjalista ds. koordynacji projektów rozwojowych oraz organizacji eventów. Miłośnik podróży po Kaukazie. Łącząc pasję z życiem zawodowym od kilku lat zajmuje się współrealizacją projektów związanych z rozwojem turystyki oraz ratownictwa górskiego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa […]

Magdalena Kruszyńska

Pracownik Fundacji Ukończyła Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła pracę magisterską na temat wykorzystania kapitału venture jako źródła finansowania działalności gospodarczej. Jej dotychczasowe doświadczenie zawodowe związane jest z prowadzeniem działań komunikacyjnych z mediami i sportem – jest profesjonalnym koszykarzem. W wolnym czasie prowadzi blog kulinarny.

Magdalena Chrapek-Wawrzyniak

Członek zarządu Fundacji. Od lat związana z Poznaniem, gdzie ukończyła studia magisterskie w dziedzinie Historii Sztuki oraz Archeologii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Swoje zainteresowania sposobami badania i prezentowania przeszłości rozwijała następnie w trakcie studiów doktoranckich w Instytucie Archeologii UAM. Tematyka, która szczególnie ją interesowała w czasie edukacji, to szeroko pojmowana ochrona dziedzictwa […]

JOHN BAILLIE

John Baillie is an international development professional with a background in economic development including private sector development, international trade promotion as well as technical and vocational education and training. John has extensive experience of advising government ministers, has represented G7 countries at international conferences and has held several international as well as multilateral mandates in […]