KRAJE PROWADZENIA DZIAŁAŃ

Fundacja ICAD realizuje działania Gruzji od 2013 roku.

201820172016201520142013
Rozpoczęcie trzyletniego projektu: „Wsparcie administracyjne w tworzeniu struktur ratownictwa górskiego w Gruzji, regionie Swanetia i regionie masywu Kazbeg”
Głównym celem projektu jest wsparcie administracji publicznej w tworzeniu struktur ratownictwa górskiego w Gruzji.

W trakcie projektu rozpoczniemy działania mające na celu stworzenie profesjonalnej i niezależnej usługi ratownictwa górskiego w Gruzji. Projekt skupi się na szkoleniu trenerów, którzy będą mogli samodzielnie szkolić nowych ratowników w Gruzji.

Realizacja projektu zapewni bezpieczeństwo turystom w górzystych regionach Gruzji – w Svaneti i Kazbegi, poprzez tworzenie i wspieranie rozwoju profesjonalnych górskich struktur ratowniczych.

Aktualne informacje na temat realizacji projektu i innych działań Fundacji ICAD można znaleźć na stronie: https://www.facebook.com/ICADfoundation/

Zakończenie drugiego etapu rozpoczętego w 2016 roku projektu, będącego zwieńczeniem 5 lat działań związanych z rozwojem turystyki w Gruzji zachodniej. W roku 2016 projekt skupiał się na organizacji wyjazdów promocyjnych dla Polskich turystów, wyznaczeniu nowych szlaków górskich, integracji młodzieży, szkoleniach dla młodych przewodników turystycznych oraz zbieraniu materiałów na strony internetowy oraz do promocyjnego przewodnika.

W 2017 roku:

 • zrealizowaliśmy promocję zachodnich regionów Gruzji w Polsce, odbyły się promocyjne spotkania z pracownikami i beneficjentami projektu w Warszawie, Poznaniu oraz Czarnkowie,
 • byliśmy obecni na targach turystycznych Word Travel Show w Warszawie, podczas której przedstawiciele administracji regionów oraz organizacji partnerskiej, wraz z przedstawicielami fundacji ICAD promowali regiony: Racha, Imereti, Megrelia.
 • wydany został darmowy przewodnik po zachodniej Gruzji, którego dystrybucja odbyła się w Warszawie, Krakowie, Poznaniu oraz Kutaisi w Gruzji.
 • działania prowadzone przez ostatnie lata wraz z organizacją partnerską Pro Motion Georgia, administracjami Kutaisi, Oni i Martvili zostały zaprezentowane na konferencji kończącej projekt, na której obecni byli przedstawiciele niemal wszystkich administracji zachodniej Gruzji, media, oraz przedstawiciele sektora turystycznego.
Rozpoczęcie największego , dwuletniego , etapu projektu będącego bezpośrednią kontynuacją działań realizowanych do tej pory, tym razem obejmując region Imereti, Racha oraz Megrelia . Projekt łączył elementy najlepiej sprawdzające się w poprzednich latach elementów tj. szkoleń dla przewodników oraz szkolenia przedstawicieli gospodarstw wiejskich, dodatkowym elementem projektu były takie działania jak :

 • wyjazdy promocyjne,
 • wyznaczenie trzech nowych szlaków górskich,
 • integracja oraz wymiana młodzieży pomiędzy regionami.

Uwzględniają potrzeby w zakresie poprawy standardów funkcjonowania górskich służb ratowniczych w regionie Svanetia Fundacja ICAD rozpoczęła realizację projektu mającego na celu ich poprawę.
W 2016 roku w ramach projektu realizowanego przez Fundację:

 • Eksperci z TOPR oraz GOPR przeprowadzili szkolenia podnoszące kwalifikacje i zdolności operacyjne pracowników służb ratowniczych oraz wraz z przedstawicielami lokalnej administracji opracowali mechanizmy reagowania kryzysowego
 • beneficjenci szkoleń przy wsparciu ekspertów oraz administracji miejscowości Mestia stworzyli zalążek Ochotniczego Pogotowia Ratowników Górskich
 • eksperci przeprowadzili weryfikację zasad funkcjonowania posiadanego sprzętu, poziomu umiejętności pracowników przed i po zakończeniu szkoleń.
 • uzupełniony został podstawowy sprzęt ratowniczy poszczególnych jednostek ratowniczych
Rozpoczęcie kolejnego projektu realizowanego w całym regionie Imereti przez Fundację, będącego rozwinięciem projektu z roku 2014.

Działania projektowe skupiły się na szkoleniach mieszkańców domostw oraz winiarni, szkolenia dotyczyły działań marketingowych oraz umożliwiły beneficjentom rozpoczęcie działalności jako bazy noclegowe, sprzedaży usług oraz produktów.

Strona internetowa została znacznie rozszerzona , został także wydrukowanych folder promocyjny opisujący region Imereti. Pracownicy projektu rozpoczęli promocję regionu w Polsce.

Rozpoczęcie pierwszego projektu w mieście Kutaisi, projekt skupiał się na działaniach mających na celu szkoleń dla przewodników turystycznych skierowanych do młodych ludzi.

W ramach działań projektowych powstała pierwsza wersja strony internetowej traktującej o atrakcjach turystach miasta Kutaisi .

Pracownicy Fundacji rozpoczęli działalność od przeprowadzenia analizy sytuacji w kraju oraz stworzenia sieci kontaktów.