Interwencje kryzysowe

Projekt: Integracja oraz podnoszenie kwalifikacji i zdolności operacyjnych górskich służb ratowniczych w Mestii – Region Svanetia

Głównym celem projektu było wsparcie administracji publicznej w zakresie reagowania w sytuacjach kryzysowych w regionie Svanetii w Gruzji. Poprzedzająca projekt ekspertyza wykazała, że grupy ratownicze w regionie pozbawione są schematów reagowania oraz działania w sytuacjach kryzysowych, jak również sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia działań. W celu poprawienia sytuacji grup ratowniczych pracownicy Fundacji wraz z ekspertami […]