Interwencje kryzysowe

Projekt 2018: Wsparcie administracji w tworzeniu struktur ratownictwa górskiego w Gruzji – region Svanetia i rejon masywu Kazbeg

„Wsparcie administracji w tworzeniu struktur ratownictwa górskiego w Gruzji region Svanetia i rejon masywu Kazbeg”  Głównym celem projektu jest wsparcie administracji publicznej w tworzeniu struktur ratownictwa górskiego w Gruzji ponieważ obecnie liczba osób czuwających nad bezpieczeństwem turystów w Svanetii i Kazbegi oraz ich wyposażenie i poziom wyszkolenia są niewystarczające. Podczas projektu konsekwentne realizowane będą działania […]

Projekt 2016: Wsparcie administracji w tworzeniu struktur ratownictwa górskiego w Gruzji – region Svanetia i rejon masywu Kazbeg

Głównym celem projektu było wsparcie administracji publicznej w zakresie reagowania w sytuacjach kryzysowych w regionie Svanetii w Gruzji. Poprzedzająca projekt ekspertyza wykazała, że grupy ratownicze w regionie pozbawione są schematów reagowania oraz działania w sytuacjach kryzysowych, jak również sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia działań. W celu poprawienia sytuacji grup ratowniczych, dzięki wsparciu ze środków Polskiej […]