Projekt 2018: Wsparcie administracji w tworzeniu struktur ratownictwa górskiego w Gruzji – region Svanetia i rejon masywu KazbegRok:
2018
Status:
W trakcie realizacji
Źródło finansowania:
Program polskiej współpracy rozwojowej
Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

„Wsparcie administracji w tworzeniu struktur ratownictwa górskiego w Gruzji region Svanetia i rejon masywu Kazbeg” 

Głównym celem projektu jest wsparcie administracji publicznej w tworzeniu struktur ratownictwa górskiego w Gruzji ponieważ obecnie liczba osób czuwających nad bezpieczeństwem turystów w Svanetii i Kazbegi oraz ich wyposażenie i poziom wyszkolenia są niewystarczające.

Podczas projektu konsekwentne realizowane będą działania dążące do stworzenia profesjonalnego i samodzielnego górskiego pogotowia ratunkowego w Gruzji. Projekt umożliwi wyszkolenie kadry trenerskiej, która będzie mogła samodzielnie prowadzić szkolenia i kontynuować rozwój ratownictwa w Gruzji , zgodnie z założeniami projektu przeszkolone zostaną 72 osoby , z czego 6 osób osiągnie status Aspirant Instruktor, pozostali uczestnicy osiągną poziom Kandydat, oraz I,II i III poziom ratownika górskiego. Przeprowadzeniem szkoleń podczas całości projektu zajmą się polscy eksperci z Zakładu Usług Specjalistycznych Geopl.eu Ltd., oraz polskich organizacji ratowniczych:
Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (GOPR) i Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego TOPR. Szkolenia prowadzone są zgodnie z normami IKAR – International Commission for Alpine Rescue – uznawanymi na całym świecie.

Projekt jest bezpośrednio związany z projektem „Integracja oraz podnoszenie kwalifikacji i zdolności operacyjnych górskich służb ratowniczych w Mestii – Region Svanetia ” z 2016 r., współfinansowanym przez MSZ. W ramach projektu przeszkolonych zostało 12 ratowników, zakupiony został także podstawowy sprzęt. Wdrożenie projektu zakończyło się sukcesem, o czym świadczy przede wszystkim fakt, że jego uczestnicy- ratownicy przeszkoleni w ramach projektu- zdecydowali się na stworzenie organizacji „Safety in the Mountains”. Projekt 2018-2020 uwzględnia obecny poziom wyszkolenia oraz zapotrzebowanie na służby ratownicze w regionie. Poza tym, Fundacja ICAD aktywnie działa w Gruzji od 2014 r., gdzie zrealizowała łącznie 3 projekty (w tym jeden 2-letni) współfinansowane przez MSZ. Ogólnym celem tych projektów było wsparcie rozwoju sektora turystyki. Projekt „Wsparcie administracji w tworzeniu struktur ratownictwa górskiego w Gruzji region Svanetia i rejon masywu Kazbeg” realizowany jest przy współpracy z lokalnymi partnerami: Mountain Rescue in Georgia „Safety in the mountains” (უსაფრთხოების მთაში), Municipality of Kazbegi, Board of Administration of Mestia Municipality, Kazbegi National Park Friends oraz partnerem w Polsce – Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym.

Realizacja projekt w latach 2018-2020 zapewnieni bezpieczeństwo turystom w górskich regionach Gruzji – w Svanetii i Kazbegi, poprzez stworzenie i wsparcie rozwoju profesjonalnych struktur ratownictwa górskiego.

Aktualne informacje dotyczące realizacji projektu oraz pozostałych działań Fundacji ICAD można znaleźć na: