Projekt 2016: Wsparcie administracji w tworzeniu struktur ratownictwa górskiego w Gruzji – region Svanetia i rejon masywu KazbegRok:
2016
Status:
Zakończony
Źródło finansowania:
Program polskiej współpracy rozwojowej
Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Głównym celem projektu było wsparcie administracji publicznej w zakresie reagowania w sytuacjach kryzysowych w regionie Svanetii w Gruzji. Poprzedzająca projekt ekspertyza wykazała, że grupy ratownicze w regionie pozbawione są schematów reagowania oraz działania w sytuacjach kryzysowych, jak również sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia działań.

W celu poprawienia sytuacji grup ratowniczych, dzięki wsparciu ze środków Polskiej Pomocy Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, pracownicy Fundacji wraz z ekspertami z GOPR-u (Edmund Górny), TOPR-u (Andrzej Maciata, Katarzyna Turzańska) oraz Partnerem w projekcie, Zakładem Usług Specjalistycznych Geopl.eu Ltd. (Janusz Brożek) zrealizowali następujące działania:

  • Opracowanie i wdrożenie mechanizmów reagowania kryzysowego służb ratowniczych regionie Svanetii z siedzibą w Mestii
  • Podniesienie kwalifikacji i zdolności operacyjnych pracowników jednostek poprzez szkolenia praktyczne i teoretyczne
  • Stworzenie zalążka Ochotniczego Pogotowia Ratowników Górskich w Mestii
  • Weryfikacja zasad funkcjonowania, posiadanego sprzętu, poziomu umiejętności pracowników przed i po zakończeniu działań projektowych.
  • Uzupełnienie podstawowego sprzętu ratowniczego poszczególnych jednostek ratowniczych

Skutecznie przeszkolonych zostało 12 osób, które następnie przy wsparciu Fundacji, ekspertów z Polski zatrudnionych w ramach projektu, oraz lokalnej administracji (Mestia) powstał zalążek Ochotniczego Pogotowia Ratowników Górskich w Mestii pod nazwą „უსაფრთხოება მთაში” (Bezpieczeństwo w Górach). Organizacja była wspierana przez lokalną administrację, która udostępniła jej swój budynek na Hatsvali, który był i nadal jest wykorzystywany podczas szkoleń. Podstawowy sprzęt ratownictwa górskiego został przekazany administracji lokalnej oraz nowo powstałej organizacji „Bezpieczeństwo w górach”.

Opracowany został również raport traktujący o stanie ratownictwa górskiego w regionie oraz o optymalnych kierunkach jego poprawy. Zakład Usług Specjalistycznych Geopl.eu Ltd. samodzielnie wspierał dalszy rozwój organizacji w Svaneti w roku 2017, zaś w roku 2018 Fundacja ICAD ponownie zostały zakontraktowane środki z Funduszu Polskiej Pomocy do prowadzenia dalszych działań mających na celu poprawienia poziomu ratownictwa górskiego w Gruzji.