Projekt: Rozwój turystyki szansą dla regionu Wsparcie rynku pracy w regionie Imereti


Rok:
2015
Status:
Zakończony
Źródło finansowania:
Program polskiej współpracy rozwojowej
Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Projekt w roku 2015 był kontynuacją działań rozpoczętych w roku 2014. Podczas miesięcy pracy w regionie Imereti w 2014 roku pracownicy fundacji skutecznie zdiagnozowali dalsze potrzeby w rozwoju turystyki lokalnej w odpowiedzi na rosnącą liczbę turystów odwiedzających region, niewystarczające umiejętności społeczeństwa w wykorzystywaniu zasobów regionu oraz ich promocji. Narodowa Administracja Turystyki w Gruzji potwierdziła znaczny wzrost przyjezdnych w roku 2014 w stosunku do lat poprzednich. W 2014 roku Fundacja ICAD skutecznie przeprowadziła szkolenie dla kilkudziesięciu osób, z których część już w roku 2015 podjęła pracę w sektorze turystycznym. Dodatkowo w 2015 rozpoczęto innowacyjne działanie mające na celu stworzenie nowych baz noclegowych w gospodarstwach turystycznych oraz rozwój regionalnych winiarni. Przedstawiciele gospodarstw oraz winiarni zostali przeszkoleni w zakresie marketingu produktu lokalnego, obsługi klienta oraz przygotowania i promocji produktu lokalnego.

Projekt w 2015 roku miał za zadanie dalszy rozwój turystyki w regionie Imereti. Cele projektu zostały zrealizowane poprzez:

  • Rozbudowę strony internetowej www.visitkutaisi.com
  • Zamieszczenie dokładnych opisów szlaków turystycznych
  • Zamieszczenie informacji ułatwiających rezerwację noclegów w regionie Imereti
  • Zaprojektowanie, wydrukowanie oraz odpowiednie rozdystrybuowanie przewodnika turystycznego „Welcome to Kutaisi and Imeretii”, wraz z dalszą dystrybucją mapki z roku 2014
  • Promocja regionu w mediach społecznościowych w tym stworzenie strony Facebook
  • Przeszkolenie 5 gospodarstw oraz 3 winiarni w zakresie marketingu lokalnego, obsługi klienta oraz przygotowania i promocji swoich produktów.
  • Przeszkolenie 30 osób w zakresie sprzedaży i obsługi klienta.
  • Większość z domostw i winiarni przeszkolonych w 2015 nadal kontynuuje współpracę z Fundacją oraz partnerem lokalnym w ramach działań projektowych.