Projekt: Wsparcie administracji lokalnej regionów Megreli i Rachy w realizacji zamierzeń polityki promocji turystyki regionalnej. Wymiana doświadczeń z regionem Imereti


Rok:
2016/2017
Status:
W trakcie realizacji
– zakończono etap na rok 2016
Źródło finansowania:
Program polskiej współpracy rozwojowej
Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Dwuletni projekt rozpoczęty w roku 2016 i zakończony w roku 2017 był kontynuacją jak również rozwinięciem działań z lat 2014 i 2015. Działania projektowe miały innowacyjnych charakter, skupiały się na wsparciu administracji lokalnych w regionie Racha i Megrelia we wdrożeniu polityki rozwoju turystyki lokalnej. Kontynuowania była również współpraca z administracją miasta Kutaisi, która miała możliwość dzielenia się wiedza oraz doświadczeniem z pozostałymi regionami.

Projekt zakładał działania na szeroką skalę, większą niż w latach poprzednich.

Zgodnie z założeniami zrealizowane zostały wszystkie działania zaplanowane projekcie, tj:

 • Wymiana doświadczeń pomiędzy trzema regionami w zakresie realizacji polityki turystycznej
 • Realizacja szkoleń aktywizujących młodzież w regionach
 • Wymiana młodzieży zainteresowanej pracą w turystyce pomiędzy regionami
 • Zebranie materiałów promujących regiony Megrali i Racha
 • Rekrutacja i szkolenie dla przedstawicieli gospodarstw wiejskich
 • Umieszczenie wystawy promującej regiony w punktach informacji turystycznejUtworzenie promocyjnych stron Facebook dla dystryktów Oni i Martvili
 • Wyznaczenie i oszlakowanie następujących tras pieszych i konnych
  Szlak górski Martvili
  Region: Megrelia
  Długość szlaku: ok. 14km
  Trasa szlaku: z uzdrowiska Lebarde do jeziora Tobavarchkhili.
  Atrakcje na szlaku: Jezioro Tobavarchkhili, szałasy pasterzy, ujścia wody mineralnej bogatej w żelazo, okolica znana z produkcji sera sulguni.
  Szlaki górskie Oni
  Szlak 1
  Region: Racha
  Długość szlaku: 29 km
  Trasa szlaku: szlak z miejscowości Oni przez wioskę Ghebi oraz dolinę Rioni do źródła rzeki Rioni na górze Uvali dolinie Sartsividziri.
  Atrakcje na szlaku: widok na góry Edena, Tsiteli oraz Geze, wioska Ghebi, doliny Rioni oraz Sartsividziri.Szlak 2
  Region: Racha
  Długość szlaku: 27km
  – szlak prowadzący z miejscowości Oni przez wioskę Chiora do doliny Notsara
  Atrakcje na szlaku: widok na góry Uvali, Kirtisho, lodowiec Phastagtsete, szczyty górskie Oseti, region występowania koziorożca kaukaskiego

W roku 2018:

 • Budowa bazy dla potencjalnych inwestorów, zawierająca niezbędne informacje i porady
 • Zaprojektowanie oraz uruchomienie stron internetowych promujących regiony Mergreli (www.visitmartvili.com) oraz Rachy (www.visitoni.com), aktualizacja strony www.visitkutaisi.com
 • Zaprojektowanie, wydruk i dystrybucja przewodnika promującego zachodnie regiony Gruzji. Dystrybucja odbyła się podczas w Polsce w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Czarnkowie i podczas targów turystycznych World Travel Show, oraz w Gruzji w Kutaisi, Oni i Martvili. (http://www.visitkutaisi.com/pdf/2017.pdf)
 • Organizacja spotkań promujących przewodnik turystyczny jak również turystykę w zachodniej Gruzji, w Warszawie, Poznaniu oraz mieście partnerskim Kutaisi – Czarnkowie
 • Konferencja wieńcząca dwuletni projekt która odbyła się odbyła w Kutaisi, udział w niej wzięli mi.n. przedstawiciele administracji lokalnych, przedstawiciele Biura Gubernatora Imereti, przedstawiciele branży turystycznej, przedstawiciele Krajowej Administracji Turystyki Gruzji, pracownicy lokalnych oddziałów turystyki, asystenci regionalni projektu, eksperci i specjaliści zatrudnieni w projekcie, przedstawiciele mediów, oraz beneficjenci projektu.