Przemysław Wojciechowski

Członek Zarządu Fundacji.

Absolwent Socjologii ze specjalizacją „Komunikacja Społeczna” na Wydziale Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Specjalista ds. koordynacji projektów rozwojowych oraz organizacji
eventów. Miłośnik podróży po Kaukazie. Łącząc pasję z życiem zawodowym od kilku lat zajmuje się współrealizacją projektów związanych z rozwojem turystyki oraz ratownictwa górskiego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP na terytorium Gruzji. Dodatkowo był odpowiedzialny za koordynację VII i VIII Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych Humandoc. Przez wiele lat zajmował się prowadzeniem audytów zewnętrznych oraz wewnętrznych w przedsiębiorstwach, jak również analizą rynku.