Turystyka

Fundacja ICAD rozpoczęła realizację projektów w zakresie promocji turystyki w Gruzji w 2014 r. Celem tej inicjatywy było wsparcie potencjału turystyki w tych regionach kraju, w których nie była ona w pełni wykorzystywana pomimo rosnącej liczby turystów. Działania realizowane były głównie poprzez wspieranie administracji lokalnej w realizacji strategii rozwoju turystyki.

Projekt: Wsparcie administracji lokalnej regionów Megreli i Rachy w realizacji zamierzeń polityki promocji turystyki regionalnej. Wymiana doświadczeń z regionem Imereti

Dwuletni projekt rozpoczęty w roku 2016 i zakończony w roku 2017 był kontynuacją jak również rozwinięciem działań z lat 2014 i 2015. Działania projektowe miały innowacyjnych charakter, skupiały się na wsparciu administracji lokalnych w regionie Racha i Megrelia we wdrożeniu polityki rozwoju turystyki lokalnej. Kontynuowania była również współpraca z administracją miasta Kutaisi, która miała możliwość […]

Projekt: Rozwój turystyki szansą dla regionu Wsparcie rynku pracy w regionie Imereti

Projekt w roku 2015 był kontynuacją działań rozpoczętych w roku 2014. Podczas miesięcy pracy w regionie Imereti w 2014 roku pracownicy fundacji skutecznie zdiagnozowali dalsze potrzeby w rozwoju turystyki lokalnej w odpowiedzi na rosnącą liczbę turystów odwiedzających region, niewystarczające umiejętności społeczeństwa w wykorzystywaniu zasobów regionu oraz ich promocji. Narodowa Administracja Turystyki w Gruzji potwierdziła znaczny […]

Projekt: Rozwój potencjału turystycznego w rejonie Imereti Wsparcie regionalnego rynku pracy

Region Imereti jest jedną na najpiękniejszych części Gruzji, znajduje się pomiędzy pasmami Małego i Wielkiego Kaukazu. Historia regionu sięga czasów antycznych, w regionie znajduje się ponad 200 zabytków w tym dwa wpisane na listę kultury dziedzictwa UNESCO. Region posiada także liczne naturalne atrakcje takie jak szlaki górskie, jeziora, wodospady, jaskinie oraz źródła wód mineralnych, Imereti […]